شهرداران قبلی

    
    
    

شهرداران و سرپرستان شهردارى شاهرود قبل از انقلاب اسلامى

 

اسامی شهرداران و سرپرستان از تاریخ12/04/1328  لغایت  17/12/1347   

1

اصغر زمانى

از

12/04/28

تا

24/11/29

2

مصطفى هوشنگ داراب نیا

از

24/11/29

تا

10/10/30

3

حسین عاطفى

از

15/10/30

تا

12/06/35

4

هاشم جعفرزاده

از

12/6/35

تا

7/12/35

5

عظیم یوسف زاده

از

7/12/35

تا

14/02/36

6

حسین عاطفى

از

14/02/36

تا

9/06/40

7

شهاب الدین مشکوتى

از

9/06/40

تا

25/03/42

8

عنایت ا000 خالدى

از

25/03/42

تا

15/12/42

9

محمدحسن صادقیان

از

21/10/46

تا

17/12/47

اسامی شهرداران و سرپرستان ازتاریخ 1347/12/17 لغایت 1357/09/08

10

رضا اخیانى

از

17/12/47

تا

6/2/48

11

على اصغر فرشاد

از

6/2/48

تا

15/4/48

12

محمدحسن مولوى

از

23/4/48

تا

31/6/48

13

على صدیقى

از

31/6/48

تا

18/3/49

14

محمد پازوکى

از

18/3/49

تا

18/3/51

15

سیدعلیرضا میرى

از

18/3/51

تا

12/9/55

16

محمد نورى

از

12/9/55

تا

8/9/57

17

 

از

 

تا

 

18

 

از

 

تا

 

 


شهرداران و سرپرستان شهردارى شاهرود بعد از انقلاب اسلامى
اسامی شهرداران و سرپرستان از تاریخ 12/02/1358  لغایت 05/05/1364

1

آقاى سیدعلى سادات کیایى

از

12/2/58

تا

19/4/58

2

محمدحسن صادقیان

از

20/4/58

تا

20/5/58

3

آقاى سیدعلى سادات کیایى

از

20/5/58

تا

17/4/59

4

محمدباقر کلاته ملائى

از

26/4/59

تا

18/3/60

5

مجید کلاته جارى

از

18/3/60

تا

10/5/60

6

على درویش شهربابکى

از

10/5/60

تا

5/4/61

7

سیدعلرضا میرمحمدعلى

از

5/4/61

تا

5/8/62

8

على درویش شهربابکى

از

7/8/62

تا

5/12/62

9

سیدعلیرضا میرى

از

6/12/62

تا

5/5/64

اسامی شهرداران و سرپرستان ازتاریخ 12/05/1364لغایت 09/06/1380

10

نصرت ا000 دهقانپور

از

12/5/64

تا

25/6/64

11

سیدعلیرضا میرى

از

25/6/64

تا

25/4/66

12

نورا000 مصلحى

از

13/4/66

تا

20/3/68

13

سیدمحمدرضا حسنى طباطبائى

از

7/3/68

تا

10/2/69

14

احمد مهدوى

از

13/2/69

تا

9/3/70

15

حسین حاجى آسیابان

از

9/3/70

تا

23/8/71

16

رمضان بالارستاقى

از

11/8/71

تا

30/4/73

17

محمد جیرانى

از

1/5/73

تا

30/6/73

18

رمضانعلى باقرى

از

31/6/73

تا

9/6/80

اسامی شهرداران و سرپرستان از تاریخ 13/06/1380  لغایت امروز

 

19

محمدمهدى اخیانى

از

13/6/80

تا

30/11/80

20

حسن کردى

از

1/12/80

تا

15/9/82

21

حمید یعقوب نژاد

از

16/9/82

تا

12/4/85

22

رضا على بیک اف

از

13/4/85

تا

12/7/85

23

حمید یعقوب نژاد

از

13/7/85

تا

8/2/86

24

رضا على بیک اف

از

9/2/86

تا

9/4/86

25

ناصر حاج محمدى

از

10/4/86

تا

18/12/89

26

محمد جیرانی  

از

 19/12/89

تا

12/9/1392

27

سید حسن میرفانی

از

12/9/92

تا

96/6/1

28

 جواد وفایی

 از

96/6/1

تا

96/8/21

 29 محسن احمدی
 از 96/8/22   
 تا          98/12/28
 30 جعفر ختیالاز98/12/28 تا99/2/10 
 31 علیرضا حاجی محمد علی از99/2/10 
تا
1400/05/14 
 32 جواد وفاییاز 1400/05/15 تا1400/08/14
 33 محسن احمدیاز 1400/08/15  تاکنونتاریخ به روز رسانی:
1400/09/28
تعداد بازدید:
13363
 آدرس :خیابان تهران ، بلوار شهید بهشتی ، روبروی میدان هفت تیر ،جنب دانشگاه علوم پزشکی تلفن : 31555332 - 023 نمابر: 32390009-023 پست الکترونیکی : r.o@shahrood.ir 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری شاهرود می باشد.
Powered by DorsaPortal